Với 1,1tr có ngay bộ máy tính tốt cho học tập, vp hoặc lướt web, cấu hình: PIV1.6G/Ram 512M/hdd 40G Main GyGa 845 /vga 64/nic/sound.CD RW có bán lẻ từng bộ màn hình 17"dell : giá 300.000đ 17" Dell siêu phẳng 400.000đ

Chỉ 1,3tr/bộ PIV2.4G/Ram 512M/hdd 40G Main GyGa 845 /vga 64/nic/sound.CD RW có bán lẻ từng bộ màn hình 17"dell : giá 300.000đ 17" Dell siêu phẳng 400.000đ

1,2tr/bộ máy C2.53G/Ram 512M/hdd 40G Main GyGa 845 /vga 64/nic/sound.CD RW có bán lẻ từng bộ màn hình 17"dell : giá 300.000đ 17" Dell siêu phẳng 400.000đ

Máy PIV 3.0 nay chỉ còn 1,9tr/bộ gồm Ram 1G, HDD 80G Sata/Main Biostar 945, máy còn mới nguyên có BH.

Hạ giá bộ case Dual Core 2.0 còn chỉ 2,7tr/bộ gồm Ram 1G/HDD 160 Sata/Main Asus G31, máy còn mới nguyên có BH.

Giảm giá máy tính cấu hình cao chỉ 2,5tr/bộ case Dual Core 1.6/Ram 1G/HDD 80 Sata/Main Biostar G31, máy còn mới nguyên có BH.

Bán chỉ 3.1tr/bộ Case Dual Core 2.5/Ram 2G/HDD 160G Samsung/Main Intel G31, máy còn mới nguyên có BH.

Bán chỉ 1,8tr/bộ C3,06G/hdd80G/ram 1G/main Giga 945/vga 128/cây nguồn 500W Máy games còn mới nguyên có bảo hành

Chỉ 1,4tr/bộ PIV2,66G/hdd60G/ram 512M/main Giga 915/vga 128/cây nguồn 500W Máy games còn mới nguyên có bảo hành

15 Minh Khai DT:0436240129

Bán 20 bộ 1,5tr/bộ C2,66G-775/hdd60G/ram 512M/main Giga 915/vga 128/cây nguồn 500W Máy games còn mới nguyên có bảo hành

2tr/bộ PIV 3,06G/ram 1G/hdd80G/main Giga 945 bus 1066/vga 128/cây nguồn 500W Máy games còn mới nguyên có bảo hành dài hạn

397 Bạch Mai Bán Máy mới nguyên 2tr/bộ C@1.6G/Ram 1G/hdd80G/main Giga 945 bus 1066/vga rời 256M/cây nguồn 500W Máy games còn mới nguyên có bảo hành dài hạn

15 Minh Khai DT:0436240129

2,8tr/bộ Dual Core 2.2G/ram1G Kingmax/Hdd samsung 80G samsung/Main Biostar G31... còn bảo hành dài hạn

397 Bạch Mai ĐT:0436273249

Bán LK vỏ cây 50N,main 845/865/915/945,vga 350.000đ/c, vga asus 550/256M Up to 512M còn bảo hành dài hạn vga asus xịn, các loại ram, các loại cpu

300 LCD Japan và Korea giá rẻ 14" 600N, 15: 850N, 17"giá 1,25tr, 19" giá 1,35tr bảo hành 1 đổi 1 trong 6 tháng

15 Minh Khai DT:0436240129

397 Bạch Mai Bán Máy mới nguyên 2,2tr/bộ C@1.6G/Ram1Ghdd80G/main Giga 945 bus 1066/vga rời 256M/cây nguồn 500W Máy games còn mới nguyên có bảo hành dài hạn

397 Bạch Mai ĐT:0436273249

1,2tr/bộ máy C2.53G/Ram 512M/hdd 40G Main GyGa 845 /vga 64/nic/sound.CD RW có bán lẻ từng bộ màn hình 17"dell : giá 300.000đ 17" Dell siêu phẳng 400.000đ

1,3tr/bộ máy PIV2.4G/Ram 512M/hdd 40G Main GyGa 845 /vga 64/nic/sound.CD RW có bán lẻ từng bộ màn hình 17"dell : giá 300.000đ 17" Dell siêu phẳng 400.000đ

chỉ 1tr/bộ máy PIV1.6G/Ram512M/hdd 40G Main GyGa 845 /vga 64/nic/sound.CD RW có bán lẻ từng bộ màn hình 17"dell : giá 300.000đ 17" Dell siêu phẳng 400.000đ

950.000đ/bộ máy PIV1.5G/Ram256M/hdd 40G Main GyGa 845 /vga 64/nic/sound.CD RW có bán lẻ từng bộ màn hình 17"dell : giá 300.000đ 17" Dell siêu phẳng 400.000đ

Hạ giá 1,2tr/bộ máy PIV2.26G/Ram512M/hdd 40G Main GyGa 845 /vga 64/nic/sound.CD RW có bán lẻ từng bộ màn hình 17"dell : giá 300.000đ 17" Dell siêu phẳng 400.000đ

274 Bạch Mai 1,1tr/bộ máy C2.4G/Ram 512M/hdd 40G Main GyGa 845 /vga 64/nic/sound có bán lẻ từng bộ màn hình 17"dell : giá 300.000đ 17" Dell siêu phẳng 400.000đ

1tr/bộ games C2.13G/Ram 512M/hdd 40G Main GyGa 845 /vga 64/nic/sound có bán lẻ từng bộ màn hình 17"dell : giá 300.000đ 17" Dell siêu phẳng 400.000đ

800.000đ/bộ games C1.8G/Ram 256M/hdd 40G Main GyGa 845 /vga 64/nic/sound có bán lẻ từng bộ màn hình 17"dell : giá 350.000đ 17" Dell siêu phẳng 500.000đ

1,2tr/bộ games C2.53G/Ram 512M/hdd 40G Main GyGa 845 /vga 64/nic/sound có bán lẻ từng bộ màn hình 17"dell : giá 450.000đ 17" Dell siêu phẳng 400.000đ

Màn hình 17" thường 300N, 17" Phẳng 400N,Samsung 793MG 650N, LCD các loại giá rẻ 14" 600N, 15: 850N, 17"giá 1,25tr, 19" giá 1,35tr bảo hành 1 đổi 1 trong 6 tháng

Màn hình siêu phẳng 17" 350.000đ

15 Minh Khai 04.36240129

397 Bach Mai 04.36273249

274 Bạch Mai 04.36274662

http://www.baoha.vn

Giá trên của cty chỉ mang tính chất tham khảo, nhiều loại máy tính và màn hình có thể rẻ hơn