Nhà tôi đang cần tiền bán gấp căn timecity
căn số 10 tầng 19 T4 giá gốc 32,7 triệu
đã đóng 30%,hợp đồng góp vốn
Liên hệ :0984.588.883

tags:bán gấp timecityT4.thanh lý timecity giá hotttt,bán tầng 19 timecity,bán gấp timecityT4.thanh lý timecity giá hotttt,bán tầng 19 timecitybán gấp timecityT4.thanh lý timecity giá hotttt,bán tầng 19 timecitybán gấp timecityT4.thanh lý timecity giá hotttt,bán tầng 19 timecitybán gấp timecityT4.thanh lý timecity giá hotttt,bán tầng 19 timecitybán gấp timecityT4.thanh lý timecity giá hotttt,bán tầng 19 timecitybán gấp timecityT4.thanh lý timecity giá hotttt,bán tầng 19 timecity