Bình Gas bao nhiêu ký? Một dạ lúa bao nhiêu ký ??
Tất cả các sản phẩm bán trên thị trường đều có trọng lượng xác định theo quy định của nhà nước. Đôi khi người sử dụng xem đó là nó nhỏ không đáng kể nhưng 1 người, 2 người, 3 người....thì sao?
Cân đồng hồ liệu có chính xác không?? sap lại biết được nó chính xác. Cân đồng hồ có chỉnh được cho sai lệch không? Cân đồng hồ có được nhà nước cho phép dùng trong thương mại không???
Cân điện tử là cân được dùng trong ngành công nghiệp và thương mại có độ chính xác cao.
Cân điện tử SALMON là cân đạt cấp chính xác 3 theo tiêu chuẩn Việt Nam.

===========

===========

==========

===========

============