Chính chủ gửi bán gấp căn hộ Times city-giá rẻ vô cùng!!!
/ Tòa nhà T2 (Nóng bỏng)
- T2 tầng 28 căn 03 (căn góc), dt97.5, giá 32.262tr/m2 (giá vào HĐ*95%), Ck 4%
- T2 tầng 28 căn 10, dt95m2, giá 29.262tr/m2 (giá vào HĐ*95%), giá bán chiết khấu 4%
- T2 tầng 28 căn 11, dt95m2, giá 31.262tr/m2 (giá vào HĐ*95%), giá bán chiết khấu 4%
- T2 tầng 31 căn 01, dt108.6m2, giá 26.9tr/m2 (giá vào HĐ*95%), giá bán chiết khấu 4%
Tòa nhà T3
- T3 tầng 3 căn 7, dt116.7 (3phòng ngủ), giá 29.62tr/m2 (giá vào HĐ*95%),
- T3 tầng 3 căn 16, dt97.5, giá 30.6tr/m2 (giá vào HĐ*95%),
- T3 tầng 4 căn 18, dt108.6, giá 28.9tr/m2 (giá vào HĐ*97%)(NEW);
- T3 tầng 5 căn 4, dt94.3m2, giá 27.8tr/m2 (giá vào HĐ*95%),(NEW);
- T3 tầng 7 căn 5, dt94.3m2, giá 31.15tr/m2 (giá vào HĐ*90%)
- T3 tầng 10 căn 03, dt97.5m2, giá 32.6tr/m2 (giá vào HĐ*95%),
- T3 tầng 11 căn 03, dt97.5m2, giá 32.8tr/m2 (giá vào HĐ*95%),
- T3 tầng 12 căn 03, dt97.5m2, giá 33.2tr/m2 (giá vào HĐ*95%),
- T3 tầng 12 căn 17, dt97.5m2, giá 34.2tr/m2 (giá vào HĐ*95%),
- T3 tầng 12A căn 7 (3 phòng ngủ) dt116.7m2, giá 29.6tr/m2 (giá vào HĐ*90%),
- T3 tầng 12A căn 12 (3 phòng ngủ) dt116.7m2, giá 27.1tr/m2 (giá vào HĐ*90%)
- T3 tầng 20 căn 8, dt95m2, giá 30.8tr/m2 (giá vào HĐ*95%),
- T3 tầng 20 căn 9&11, dt95m2, giá 32.8tr/m2 (giá vào HĐ*95%),
- T3 tầng 20 căn 16, dt97.5m2, giá 33.3tr/m2 (giá vào HĐ*95%),
- T3 tầng 20 căn 17, dt97.5m2, giá 34.8tr/m2 (giá vào HĐ*95%)
- T3 tầng 20 căn 18 dt108.6m2, giá 31.6tr/m2 (giá vào HĐ*95%
- T3 tầng 21 căn 02, dt97.5m2, giá 31.8tr/m2 (giá vào HĐ*95%),
- T3 tầng 21 căn 11, dt95m2, giá 32.8tr/m2 (giá vào HĐ*95%),
- T3 tầng 21 căn 16, dt108.6m2, giá 33.3tr/m2 (giá vào HĐ*95%),
- T3 tầng 24 căn 03, dt97.5m2, giá 32.6tr/m2 (giá vào HĐ*95%),
- T3 tầng 24 căn 05, dt94.3m2, giá 31.6tr/m2 (giá vào HĐ*95%),
Tòa nhà T4
- T4 tầng 08 căn 17, dt110.3m2, giá 35.25tr/m2 (giá vào HĐ*95%),
- T4 tầng 09 căn 18, dt90.1m2, giá 31.0tr/m2 (giá vào HĐ*95%),
- T4 tầng 10 căn 04, dt75.2m2, giá 30.3tr/m2 (giá vào HĐ*95%),(NEW);
- T4 tầng 12 căn 15, dt75.2m2, giá 33.6tr/m2 (giá vào HĐ*95%),
- T4 tầng 14 căn 17, dt110.3m2, giá 35.5tr/m2 (giá vào HĐ*93%)
- T4 tầng 16 căn 08, dt95m2, giá 32.7tr/m2 (giá vào HĐ*95%),
- T4 tầng 17 căn 01, dt90.1m2, giá 32.3tr/m2 (giá vào HĐ*95%),
- T4 tầng 20 căn 03, dt110.3m2, giá 37.3tr/m2 (giá vào HĐ*95%),
Tòa nhà T5
- T5 tầng 06 căn 04, dt75.2m2, giá 29.7tr/m2 (giá vào HĐ*95%), ; (NEW)
- T5 tầng 09 căn 02, dt110.3m2, giá 33.2tr/m2 (giá vào HĐ*95%),
- T5 tầng 11 căn 16, dt90.1m2, giá 32.2tr/m2 (giá vào HĐ*95%),
- T5 tầng 18 căn 04, dt75.2m2, giá 32tr/m2 (giá vào HĐ*95%),
- T5 tầng 20 căn 15, dt110.3m2, giá 35.5tr/m2 (giá vào HĐ*95%),
Tòa nhà T6
- T6 tầng 05 căn 02, dt110.3m2, giá 31.4tr/m2 (giá vào HĐ*95%),(NEW);
- T6 tầng 06 căn 09, dt108.7m2, giá 29.9tr/m2 (giá vào HĐ*95%), (NEW);
- T6 tầng 10 căn 3, dt110.3m2, giá 33.1tr/m2 (giá vào HĐ*95%),
- T6 tầng 10 căn 12B, dt110.3m2, giá 32.5tr/m2 (giá vào HĐ*95%),
- T6 tầng 12 căn 15, dt110.3m2, giá 34.5tr/m2 (giá vào HĐ*95%), (NEW);
- T6 tầng 12A căn 03, dt110.3m2, giá 31.5tr/m2 (giá vào HĐ*95%), giá bán:
- T6 tầng 15 căn 5, dt75.2m2, giá 32.9tr/m2 (giá vào HĐ*95%),
- T6 tầng 15 căn 10, dt86.9m2, giá 32.4tr/m2 (giá vào HĐ*95%),
- T6 tầng 15 căn 11, dt87.2m2, giá 33.4tr/m2 (giá vào HĐ*96%),
- T6 tầng 17&19 căn 06&10 dt86.9m2, giá 31.8tr/m2 (giá vào HĐ*95%), giá bán: thỏa thuận;
Tòa nhà T7 (có vị trí đẹp nhất dự án)
- T7 tầng 04 căn 15, dt110.3m2, giá 36.1tr/m2 (giá vào HĐ*93%),
- T7 tầng 05 căn 03, dt110.3m2, giá 33.1tr/m2 (giá vào HĐ*95%), (NEW);
- T7 tầng 05 căn 07, dt87.2m2, giá 34.3tr/m2 (giá vào HĐ*95%),
- T7 tầng 06 căn 07, dt87.2m2, giá 32.3tr/m2 (giá 29/3 vào HĐ*95%), (NEW);
- T7 tầng 07 căn 07, dt87.2m2, giá 36.1tr/m2 (giá vào HĐ*95%),
- T7 tầng 08 căn 15, dt110.3m2, giá 35.6tr/m2 (giá vào HĐ*95%),
- T7 tầng 11 căn 07, dt87.2m2, giá gốc 35.8tr/m2 (giá vào HĐ*95%),
- T7 tầng 11 căn 09, dt108.7m2, giá 33.4tr/m2 (giá vào HĐ*95%),
- T7 tầng 15 căn 07, dt87.2m2, giá 36.3tr/m2 (giá vào HĐ*95%), (NEW)
- T7 tầng 15 căn 09, dt108.7m2, giá 34.8tr/m2 (giá vào HĐ*95%),
- T7 tầng 15 căn 12B, dt110.3m2, giá 33.9tr/m2 (giá vào HĐ*95%),
- T7 tầng 15 căn 05, dt75.2m2, giá 35.7tr/m2 (giá vào HĐ*95%),
- T7 tầng 17 căn 12, dt75.2m2, giá 31.7tr/m2 (giá vào HĐ*95%),(NEW)
- T7 tầng 18 căn 03, dt110.3m2, giá 35.5tr/m2 (giá ngày 29/3,giá vào HĐ*95%),
- T7 tầng 18 căn 16, dt90.1m2, giá 32.7tr/m2 (giá ngày 30/3,giá vào HĐ*95%)
- T7 tầng 20 căn 12A, dt75.2m2, giá 35.9tr/m2 (giá vào HĐ*95%),
- T7 tầng 23 căn 02, dt110.3m2, giá 33.4tr/m2, (giá vào HĐ*95%),
- T7 tầng 25 căn 12A, dt75.2m2, giá 34.4tr/m2 (giá vào HĐ*92%),
- T7 tầng 25 căn 15, dt110.3m2, giá 37.2tr/m2 (giá vào HĐ*95%),
Tòa nhà T10
- T10 tầng 12A căn 03, dt115.6m2, giá 38.8tr.m2 (giá vào HĐ*96%), giá bán chiết khấu 3.5% vào giá gốc;
- T10 tầng 12A căn 06, dt80.4m2, giá 36.8tr.m2 (giá vào HĐ*96%), giá bán chiết khấu 2.5% vào giá gốc (đã đóng 20%);
- T10 tầng 12A căn 08&10, dt106.1m2, giá 35.8tr.m2 (giá vào HĐ*96%), giá bán chiết khấu 3.5% vào giá gốc;
- T10 tầng 12A căn 15, dt80.4m2, giá 36.8tr.m2 (giá vào HĐ*96%), giá bán chiết khấu 3.5% vào giá gốc;
Tòa nhà T18
- Phân phối toàn bộ các Sàn tầng 8,10, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 25
Cơ chế:
+ Căn thường chiết khấu 3% so với giá niêm yết của Chủ đầu tư;
+ Căn góc chiết khấu 2% so với giá niêm yết của Chủ đầu tư;
Liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất; chính chủ gửi bán gấp!!!!
Liên hệ : Thanh Thủy 091.435.9669