VnHandWritten Phần mềm hỗ trợ nhập thông tin tuyển sinh bằng scan [105]
Xem chi tiết tại: http://www.maychamthi.com/Soft/vnhandwritten.ht
Chức năng:
- Nhập bảng điểm viết tay
- Nhập thông tin tuyển sinh: họ tên, ngày sinh, nơi sinh viết tay...
Phần mềm có thể xuất ra kết quả là file excel
VnHandWritten Là phần mềm nhập bảng số liệu viết tay
Với việc giúp cho người nhập số liệu viết tay tăng tốc độ cũng như độ chính xác.
Với việc sử dụng phần mềm này tốc độ nhập số liệu viết tay tăng lên 3 đến 4 lần.
Giảm thời gian và công sức của người sử dụng.

Liên hệ:
Công ty phát triển phần mềm TMSoft.
http://www.maychamthi.com
maychamthi.com
Hotline: 0912626400 hoac 04.22129853
Nick: tmsoft4 hoac pvhung79

Văn phòng tại Hà Nội
Tòa nhà 101 Láng hạ, Hà nội, Phòng 1803. Tầng 18