đang có nhu cầu bán lại Iphone3 với giá 5 triệu đồng. ai có nhu cầu xin liên hệ sdt: 0985069888