http://www.dichvudangtingiare.weebly.com

Gói Đơn Lẻ

Phí : 20 000 đồng
Đăng 1 tin rao vặt lên 60 diễn đàn mua bán rao vặt chuyên nghiệp
Không up tin

Gói Cơ Bản 1

Phí : 50 000 đồng
Đăng 1 tin rao vặt lên 60 diễn đàn mua bán rao vặt chuyên nghiệp
1 Lượt up tin trong 1 ngày
Thời gian up tin : 10 ngày
( Xác suất up tin thành công là 85% bởi vì một vài trang không cho up tin miễn phí )

Gói Cơ Bản 2

Phí : 100 000 đồng
Đăng 1 tin rao vặt lên 60 diễn đàn mua bán rao vặt chuyên nghiệp
2 Lượt up tin trong 1 ngày
Thời gian up tin : 10 ngày
( Xác suất up tin thành công là 85% bởi vì một vài trang không cho up tin miễn phí )

Gói Phổ Biến 1

Phí ; 150 000 đồng
Đăng 1 tin rao vặt lên 60 diễn đàn mua bán rao vặt chuyên nghiệp
1 Lượt up tin trong 1 ngày
Thời gian up tin trong 1 tháng
( Xác suất up tin thành công là 85 % bởi vì một vài trang không cho up tin miễn phí )

Gói Phổ Biến 2

Phí : 300 000 đồng
Đăng 1 tin rao vặt lên 60 diễn đàn mua bán rao vặt chuyên nghiệp
2 Lượt up tin trong 1 ngày
Thời gian up tin trong 1 tháng
( Xác suất up tin thành công là 85% bởi vì một vài trang không cho up tin miễn phí )

MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ

Yahoo Messenger : dangtin_giare

Tel : 090 77 66 55 6

Web : http://www.dichvudangtingiare.weebly.com
( dichvudangtingiare.weebly.com )


Web : Dịch Vụ Đăng Tin L ( dichvudangtingiare.weebly.com )