Để xem thêm chi tiết: cho thuê cửa hàng. cho thue cua hang, cho thue cua hang gia re. cho thue cua hang mat pho, cho thue cua hang kiot, cho thue cua hang chinh chu
cho thue cua hang/ cho thue cua hang gia re/ cho thue cua hang mat pho/ cho thue cua hang kiot/ cho thue cua hang chinh chuCHO THUÊ CỬA HÀNG & NHÀ MẶT PHỐ QUẬN HOÀN KIẾM

Cho thuê nhà mặt phố HÀNG HÀNH mặt tiền 5m, diện tích ~30m2 giá 1000usd
- Nhà mặt phố ĐƯỜNG THÀNH mặt tiền 4m, diện tích 40m2 x 2T giá 35 triệu
- Nhà mặt phố LÝ THÁI TỔ, mặt tiền 6m, diện tích 220m2 x 2T giá 6500usd
– Nhà mặt phố NGÕ GẠCH mặt tiền >3m, diện tích ~40m2 giá 15 triệu
- Nhà mặt phố HÀNG TRE, mặt tiền ~5m, diện tích >70m2, giá 1500usd.
* Liên hệ: BĐS NÚI VÀNG, Tel: 0422.333.555 – 0948.228.228; www.nuivang.com

Cho thuê nhà mặt phố PHỦ DOÃN mặt tiền 4m, diên tích 80m2 x 3T giá 2000usd
- Nhà mặt phố HÀNG GÀ mặt tiền >3m, diện tích 30m2 x 5T, giá 30tr
- Nhà mặt phố HÀNG LƯỢC mặt tiền >4m, diện tích ~35m2 x 3.5T giá 35 triệu
- Nhà mặt phố HÀNG MÃ mặt tiền 6m, diện tích 100m2 x 2T, giá 2800usd
- Nhà mặt phố HÀNG RƯƠI mặt tiền ~4m, diện tích 40m2 x 4T, giá 2000usd
* Liên hệ: BĐS NÚI VÀNG, Tel: 0422.333.555 – 0948.228.228; www.nuivang.com

Cho thuê nhà mặt phố QUÁN SỨ mặt tiền >4m, diện tích 70m2 x 3T giá 55 triệu
- Nhà mặt phố LÝ THƯỜNG KIỆT mặt tiền ~7m, diện tích ~90m2 x 9T giá 9000usd
- Nhà mặt phố HÀNG BẠC mặt tiền ~4m, diện tích 60m2 x 3T, giá 4500usd
- Nhà mặt phố HÀNG ĐỒNG mặt tiền ~5m, diện tích 120m2 x 2T giá 4000usd
- Nhà mặt phố HÀNG BÈ mặt tiền >4m, diện tích~70m2 x 2T giá 100 triệu
* Liên hệ: BĐS NÚI VÀNG, Tel: 0422.333.555 – 0948.228.228; www.nuivang.com

Cho thuê cửa hàng mặt phố HÀNG TRỐNG mặt tiền 3m, diện tích 60m2 giá 1700usd
- Nhà mặt phố HÀNG GÀ mặt tiền 3m, diện tích 40m2 x 3T giá 2500usd
- Nhà mặt phố HÀNG PHÈN mặt tiền 5m, diện tích 90m2 x 4T giá 8.000usd
- Nhà mặt phố HÀNG PHÈN mặt tiền 4m, diện tích 40m2 x 2T giá 1100usd
- Nhà mặt phố NGUYỄN SIÊU mặt tiền 6m, diện tích 30m2 giá 20 triệu
* Liên hệ: BĐS NÚI VÀNG – Tel: 0422.333.555 / 0948.228.228 – www.nuivang.com

Cho thuê nhà mặt phố MÃ MÂY mặt tiền 3.7m, diện tích ~40m2 x 2T giá 1900usd
- Nhà mặt phố MÃ MÂY mặt tiền 5m, diện tích 80m2 x 4T giá 2200usd
- Nhà mặt phố CẦU GỖ, mặt tiền >4m, diện tích 30m2 x 4t. Giá 4500usd
- Nhà mặt phố LÝ QUỐC SƯ mặt tiền >4m, diện tích ~ 20m2 18 triệu
- Nhà mặt phố TRƯƠNG HÁN SIÊU mặt tiền ~7m, diện tích 130m2 x 8T giá ~9000usd
* Liên hệ: BĐS NÚI VÀNG – Tel: 0422.333.555 / 0948.228.228 – www.nuivang.com

Cho thuê nhà mặt phố HAI BÀ TRƯNG mặt tiền ~9m, diện tích ~100m2 giá 9000usd
- Nhà mặt phố QUANG TRUNG mặt tiền 4m, diện tích 50m2 giá ~5000usd
- Nhà mặt phố CỬA NAM mặt tiền 4m, diện tích ~50m2 x 5T giá 2700usd
- Nhà mặt phố CỬA NAM mặt tiền 5m, diện tích 200m2 x 6T giá 18000usd
- Nhà mặt phố BÀ TRIỆU mặt tiền >3m, diện tích 40m2 x 5T giá 3100usd
* Liên hệ: BĐS NÚI VÀNG – Tel: 0422.333.555 / 0948.228.228 – www.nuivang.com

>> CÒN RẤT NHIỀU CỬA HÀNG – NHÀ MẶT PHỐ KHÁC XEM TẠI – WWW.NUIVANG.COM
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHO THUÊ CỬA HÀNG & NHÀ MẶT PHỐ QUẬN BA ĐÌNH

Cho thuê nhà mặt phố KIM MÃ mặt tiền ~4m, diện tích 50m2 x 5T giá 2000usd
- Nhà mặt phố GIẢNG VÕ mặt tiền >7m, diện tích ~200m2, giá 6000usd
- Nhà mặt phố ĐỘI CẤN mặt tiền >3m, diện tích ~50m2 x 2T giá 30 triệu
- Nhà mặt phố NGUYỄN BIỂU mặt tiền ~6m, diện tích ~30m2 x 2T giá 15 triệu
- Nhà mặt phố TRÚC BẠCH mặt tiền >4m, diện tích ~30m2 x 5T giá 14 triệu
* Liên hệ: BĐS NÚI VÀNG – Tel: 0422.333.555 / 0948.228.228 – www.nuivang.com

Cho thuê nhà mặt phố ĐÀO TẤN mặt tiền 6m, diện tích >70m2 x 5T giá 6000usd
- Nhà mặt phố QUỐC TỬ GIÁM, mặt tiền ~3.5m, diện tích ~30m2, giá 12 triệu
- Nhà mặt phố TRẦN PHÚ mặt tiền 15m, diện tích 170m2 x 2T giá 7500usd
- Nhà mặt phố HÀNG BÚN mặt tiền 5m, diện tích 30m2 x 5T giá 19 triệu
- Nhà mặt phố CỬA BẮC mặt tiền 5m, diện tích 150m2 x 4T giá 3500usd
* Liên hệ: BĐS NÚI VÀNG – Tel: 0422.333.555 / 0948.228.228 – www.nuivang.com

Cho thuê nhà mặt phố VĂN CAO mặt tiền ~5m, diện tích ~60m2 x 4T giá 2500usd
- Nhà mặt phố HOÀNG HOA THÁM mặt tiền 3m, diện tích 25m2 x 3T giá 16 triệu
- Nhà mặt phố YÊN PHỤ mặt tiền 4m, diện tích 15m2 x 4T giá 13 triệu
- Nhà mặt phố ĐẶNG DUNG mặt tiền ~5.5, diện tích 75m2 x 2T giá 2000usd
- Nhà mặt phố NGUYỄN KHẮC NHU mặt tiền ~30m, diện tích 320m2 x 2T, giá 7000usd
* Liên hệ: BĐS NÚI VÀNG – Tel: 0422.333.555 / 0948.228.228 – www.nuivang.com

Cho thuê nhà mặt phố GIẢNG VÕ mặt tiền 10m, diện tích 140m2 x 4T giá 13000usd
- Cửa hàng mặt phố THÀNH CÔNG mặt tiền ~4m, diện tích 65m2 giá 25 triệu
- Nhà mặt phố ĐỘI CẤN mặt tiền >2m, diện tích 20m2 x 5T giá 18 triệu
- Nhà mặt phố LÊ HỒNG PHONG mặt tiền >3m, diện tích 50 giá 1000usd
- Nhà mặt phố ĐÊ LA THÀNH mặt tiền ~5m, diện tích 70m2 x 5T giá 60 triệu
* Liên hệ: BĐS NÚI VÀNG – Tel: 0422.333.555 / 0948.228.228 – www.nuivang.com

>> CÒN RẤT NHIỀU CỬA HÀNG – NHÀ MẶT PHỐ KHÁC XEM TẠI – WWW.NUIVANG.COM
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


CHO THUÊ CỬA HÀNG & NHÀ MẶT PHỐ QUẬN HAI BÀ TRƯNG

Cho thuê nhà mặt phố NGUYỄN DU mặt tiền ~6m, diện tích ~35m2 x 2T, giá 2000usd
- Nhà mặt phố BÀ TRIỆU mặt tiền ~6m, diện tích 35m2 x 3T giá 3000usd
- Nhà mặt phố TUỆ TĨNH mặt tiền 5m, diện tích 30m2 x 5T giá 3000usd
- Nhà mặt phố TUỆ TĨNH mặt tiền 4m, diện tích 70m2 x 5T giá 2200usd
- Nhà mặt phố LÊ ĐẠI HÀNH mặt tiền 8m, diện tích 120m2 x 4T giá 5000usd
* Liên hệ: BĐS NÚI VÀNG – Tel: 0422.333.555 / 0948.228.228 – www.nuivang.com

Cho thuê nhà mặt phố MAI HẮC ĐẾ mặt tiền 5m, 30m2 x 4T giá 2200usd
- Nhà mặt phố MAI HẮC ĐẾ mặt tiền >4m, diện tích 50m2 giá 1200usd
- Nhà mặt phố MAI HẮC ĐẾ mặt tiền ~4m, diện tích ~40m2 x 2T giá 1000usd
- Nhà mặt phố BÙI THỊ XUÂN mặt tiền ~5m, diện tích >70m2 x 3T giá 2500usd
- Nhà mặt phố TRẦN HƯNG ĐẠO mặt tiền 8m, diện tích 70m2 x 2T, giá 2500usd
* Liên hệ: BĐS NÚI VÀNG – Tel: 0422.333.555 / 0948.228.228 – www.nuivang.com


Cho thuê nhà mặt phố NGUYỄN GIA THIỀU mặt tiền ~10m, diện tích ~50m2 giá 1500usd
- Nhà mặt PHỐ HUẾ mặt tiền 4.5m, diện tích 80m2 x 3T giá 3500usd
- Nhà mặt PHỐ HUẾ mặt tiền ~4m, diện tích ~35m2 x 4T giá 2000usd
- Nhà mặt phố TÔNG ĐẢN mặt tiền ~5m, diện tích 30m2 giá 2000usd
- Nhà mặt phố BẠCH MAI mặt tiền 4m, diện tích 70m2 x 3T giá 2200usd
* Liên hệ: BĐS NÚI VÀNG – Tel: 0422.333.555 / 0948.228.228 – www.nuivang.com

Cho thuê nhà mặt phố MAI HẮC ĐẾ mặt tiền ~4m, diện tích 60m2 x 2T giá 2000usd
- Nhà mặt phố TRIỆU VIỆT VƯƠNG mặt tiền ~6m, diện tích 70m2 x 7T giá 4500usd
- Nhà mặt phố TRIỆU VIỆT VƯƠNG mặt tiền ~3.5m, diện tích 30m2, giá 20 triệu
- Nhà mặt phố TRIỆU VIỆT VƯƠNG mặt tiền >4m, diện tích 30m2 x 4T, giá 48 triệu
- Nhà mặt phố TRẦN NHÂN TÔNG mặt tiền ~5m, diện tích 40m2 giá 2200usd
* Liên hệ: BĐS NÚI VÀNG – Tel: 0422.333.555 / 0948.228.228 – www.nuivang.com

Cho thuê nhà mặt phố ĐẠI CỔ VIỆT mặt tiền ~4m, diện tích 55m2 giá 15 triệu
- Nhà mặt phố ĐẠI CỔ VIỆT mặt tiền 3.5m, diện tích 50m2 giá 12 triệu
- Nhà mặt phố NGUYỄN BỈNH KHIÊM mặt tiền ~4m, diện tích ~50m2 giá 1300usd
- Nhà mặt phố MAI HẮC ĐẾ mặt tiền ~4m, diện tích 50m2 x 2.5T giá 3000usd
- Nhà mặt phố NGUYỄN THƯỢNG HIỀN mặt tiền 4.5m, diện tích 40m2 giá 1200usd
* Liên hệ: BĐS NÚI VÀNG – Tel: 0422.333.555 / 0948.228.228 – www.nuivang.com

Cho thuê nhà mặt phố LÒ ĐÚC mặt tiền 5m, diện tích 30m2 x 2T giá 1200usd
- Nhà mặt phố LÒ ĐÚC mặt tiền 4m, diện tích 40m2 x 4T giá 1200usd
- Nhà mặt phố LIÊN TRÌ mt 10m, diện tích 60m2 x 2T giá 3000usd
- Nhà mặt phố MAI HẮC ĐẾ mặt tiền >3m, diện tích ~4m2, giá 15 triệu
- Nhà mặt phố BÙI THỊ XUÂN mặt tiền ~4m, diện tích ~40m2 x 4T, giá 2000usd
* Liên hệ: BĐS NÚI VÀNG – Tel: 0422.333.555 / 0948.228.228 – www.nuivang.comCho thuê nhà mặt phố TRIỆU VIỆT VƯƠNG mặt tiền ~5m, diện tích 80m2 x 4T giá 5000usd
- Nhà mặt phố NGÔ THÌ NHẬM mặt tiền >5m, diện tích ~140m2 x 2T giá 5000usd
- Nhà mặt phố NGUYỄN CÔNG TRỨ mặt tiền >5m, diện tích 85m2 x 2T, giá 2500usd
- Nhà mặt phố BẠCH MAI mặt tiền 4m, diện tích 100m2 x 5T giá 2700usd
- Nhà mặt phố LÊ THANH NGHỊ mặt tiền 4m, diện tích 80m2 x 3T giá 30 triệu
* Liên hệ: BĐS NÚI VÀNG – Tel: 0422.333.555 / 0948.228.228 – www.nuivang.com


>> CÒN RẤT NHIỀU CỬA HÀNG – NHÀ MẶT PHỐ KHÁC XEM TẠI – WWW.NUIVANG.COM
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


CHO THUÊ CỬA HÀNG & NHÀ MẶT PHỐ QUẬN ĐỐNG ĐA

Cho thuê nhà mặt phố LÁNG HẠ mặt tiền >4m, diện tích 100m2 x 4T giá 7000usd
- Nhà mặt phố THÁI HÀ mặt tiền 5m, diện tích 50m2 x 5T giá 3700usd
- Nhà mặt phố CHÙA BỘC, mặt tiền >4m, diện tích ~702 x 5T, mt >5m. Giá 4500usd
- Nhà mặt phố NGUYỄN LƯƠNG BẰNG mặt tiền ~4m, diện tích 60m2 giá 1300usd
- Nhà mặt phố TÔN ĐỨC THẮNG mặt tiền ~4m, diện tích 70m2 x 5T có thang máy, giá 4000usd
* Liên hệ: BĐS NÚI VÀNG – Tel: 0422.333.555 / 0948.228.228 – www.nuivang.com

Cho thuê nhà mặt phố TRẦN QUANG DIỆU mặt tiền >4m, diện tích 45m2 giá 13 triệu
- Nhà mặt phố NGUYỄN KHUYẾN mặt tiền ~3m, diện tích 30m2 x 3T giá 15 triệu
- Nhà mặt phố LƯƠNG ĐÌNH CỦA mặt tiền 3.5m, diện tích 30m2 x 4T giá 30 triệu
- Nhà mặt phố THÁI HÀ mặt tiền >5m, diện tích 110m2 x 3T giá 6500usd
- Nhà mặt phố NGUYỄN NHƯ ĐỔ mặt tiền >3m, diện tích ~30m2 x 4T giá 14 triệu
* Liên hệ: BĐS NÚI VÀNG – Tel: 0422.333.555 / 0948.228.228 – www.nuivang.com

Cho thuê nhà mặt phố THÁI THỊNH mt ~7m, diện tích >50m2, giá 1200usd
- Nhà mặt phố KHÂM THIÊN mặt tiền ~4m, diện tích 80m2 x 3T giá 30 triệu
- Nhà mặt phố TRẦN QUÝ CÁP mặt tiền 4.5m, diện tích >50m2 x 4T giá 20 triệu
- Nhà mặt phố VĂN MIẾU mặt tiền ~4m, diện tích 50m2 x 3T, giá 34 triệu
- Nhà mặt phố XÃ ĐÀN mặt tiền >5m, diện tích ~50m2 x 5T giá 3100usd
* Liên hệ: BĐS NÚI VÀNG – Tel: 0422.333.555 / 0948.228.228 – www.nuivang.com

>> CÒN RẤT NHIỀU CỬA HÀNG – NHÀ MẶT PHỐ KHÁC XEM TẠI – WWW.NUIVANG.COM
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cho thue cua hang, cho thue cua hang, cho thue cua hang, cho thue cua hang, cho thue cua hang
Cho thue cua hang, cho thue cua hang, cho thue cua hang, cho thue cua hang, cho thue cua hang
Cho thue cua hang, cho thue cua hang, cho thue cua hang, cho thue cua hang, cho thue cua hang
Cho thue cua hang, cho thue cua hang, cho thue cua hang, cho thue cua hang, cho thue cua hang
Cho thue cua hang, cho thue cua hang, cho thue cua hang, cho thue cua hang, cho thue cua hang
cho thue cua hang/ cho thue cua hang gia re/ cho thue cua hang mat pho/ cho thue cua hang kiot/ cho thue cua hang chinh chu

Cho thue cua hang, cho thue cua hang, cho thue cua hang, cho thue cua hang, cho thue cua hang

Cho thue cua hang, cho thue cua hang, cho thue cua hang, cho thue cua hang, cho thue cua hangCho thue cua hang, cho thue cua hang, cho thue cua hang, cho thue cua hang, cho thue cua hang
Để xem thêm chi tiết: cho thuê cửa hàng. cho thue cua hang, cho thue cua hang gia re. cho thue cua hang mat pho, cho thue cua hang kiot, cho thue cua hang chinh chu