Ban chung cu Ngô thì nhậm, CT2 căn B2, tầng 6 và tầng 18, S=128m2 giá thương lượng
CT2 căn B3, giá 128 m2, tầng 14 và tầng 20 giá 22tr/m2
Lien he : 0942888126