Chung cư Hesco văn quán – dự án hesco văn quán
căn C1 diện tích 81m tầng 5 giá 19,8tr tòa 45 tầng căn B diện tích 87 m tầng 28 giá 19,7 tr tòa 50 tầng


căn B6 diện tích 87 m giá 19,5 tr tòa 50 tầng

căn A6 diện tích 134 m tầng 28 giá 19,5 tr tòa 50 tầng

căn B3 tầng 15 diện tích 95 m giá 20 tr tòa 50 tầng