Cần bán lẻ một số sàn của tòa T18 Times City. Bán nhanh, giá ưu đãi.
Các căn đã bán:
+ Tầng 8: căn số 7; 12A
+ Tầng 19: căn số 05; 08; 12B
+ Tầng 20: căn số 07; 08; 09; 12B
+ Tầng 25: căn số 01; 02; 07; 08; 12; 12A; 12B
Bán giá gốc + chiết khấu 4%. Xem sơ đồ và chọn căn qua ảnh sơ đồ
Liên hệ: 0986939558

Tags: bán Times City, Times City, 458 Minh Khai, Vincom, bán Times City, Times City, 458 Minh Khai, Vincom, bán Times City, Times City, 458 Minh Khai, Vincom, bán Times City, Times City, 458 Minh Khai, Vincom, bán Times City, Times City, 458 Minh Khai, Vincom, bán Times City, Times City, 458 Minh Khai, Vincom, bán Times City, Times City, 458 Minh Khai, Vincom, bán Times City, Times City, 458 Minh Khai, Vincom, bán Times City, Times City, 458 Minh Khai, Vincom, bán Times City, Times City, 458 Minh Khai, Vincom, bán Times City, Times City, 458 Minh Khai, Vincom, bán Times City, Times City, 458 Minh Khai, Vincom, bán Times City, Times City, 458 Minh Khai, Vincom, bán Times City, Times City, 458 Minh Khai, Vincom, bán Times City, Times City, 458 Minh Khai, Vincom, bán Times City, Times City, 458 Minh Khai, Vincom, bán Times City, Times City, 458 Minh Khai, Vincom, bán Times City, Times City, 458 Minh Khai, Vincom