Bán gấp lk mặt đường Hoàng Quốc Việt kéo dài giá cực thấp!
B7 ô số 12 diện tích 90m2. mặt tiền 5m. mặt đường 48m.
Nằm ngay mặt đường hoàng quốc việt kéo dài. Giá bán 66tr/m2. uqcc.
Liên Hệ: 097 515 8387 - 0979 919 639

Bán LK Hoàng Quốc Việt kéo dài giá thấp . lk mặt đường HQV kéo dài
Bán LK Hoàng Quốc Việt kéo dài giá thấp . lk mặt đường HQV kéo dài
Bán LK Hoàng Quốc Việt kéo dài giá thấp . lk mặt đường HQV kéo dài
Bán LK Hoàng Quốc Việt kéo dài giá thấp . lk mặt đường HQV kéo dài
Bán LK Hoàng Quốc Việt kéo dài giá thấp . lk mặt đường HQV kéo dài
Bán LK Hoàng Quốc Việt kéo dài giá thấp . lk mặt đường HQV kéo dài
Bán LK Hoàng Quốc Việt kéo dài giá thấp . lk mặt đường HQV kéo dài
Bán LK Hoàng Quốc Việt kéo dài giá thấp . lk mặt đường HQV kéo dài
Bán LK Hoàng Quốc Việt kéo dài giá thấp . lk mặt đường HQV kéo dài
Bán LK Hoàng Quốc Việt kéo dài giá thấp . lk mặt đường HQV kéo dài
Bán LK Hoàng Quốc Việt kéo dài giá thấp . lk mặt đường HQV kéo dài
Bán LK Hoàng Quốc Việt kéo dài giá thấp . lk mặt đường HQV kéo dài
Bán LK Hoàng Quốc Việt kéo dài giá thấp . lk mặt đường HQV kéo dài
Bán LK Hoàng Quốc Việt kéo dài giá thấp . lk mặt đường HQV kéo dài
Bán LK Hoàng Quốc Việt kéo dài giá thấp . lk mặt đường HQV kéo dài