Liên hệ đăng bố cáo giải thể doanh nghiệp
HƯỚNG DẪN HỒ SƠ GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP
(Nguồn: http ://bocaocongty.com – Liên hệ đăng bố cáo : 0947646988)

(Theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của CP về ĐKDN)

1- Quyết định của Chủ doanh nghiệp (nếu là DNTN), Hội đồng thành viên (nếu
là công ty TNHH 2 thành viên trở lên), tất cả thành viên hợp danh (nếu là công ty
Hợp danh), Đại hội đồng cổ đông (nếu là công ty Cổ phần), chủ sở hữu công ty
(nếu là công ty TNHH 1 thành viên) về việc giải thể doanh nghiệp
2- Phụ lục về quyền và nghĩa vụ của Tổ thanh lý tài sản
3- Ba số báo liên tiếp về việc giải thể doanh nghiệp đăng trên báo điện tử hoặc báo
viết gồm các nội dung: Tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, số Giấy chứng nhận
đăng ký kinh doanh, ngày cấp, nơi cấp ĐKKD ...);
4- Xác nhận đã hoàn tất thủ tục khóa mã số thuế hoặc chưa đăng ký mã số thuế tại
cơ quan quản lý thuế của doanh nghiệp (trường hợp chưa đăng ký mã số thuế);
5- Thông báo về việc thực hiện Quyết định giải thể (thông báo về việc thanh lý tài
sản và các khoản công nợ)
6- Biên bản họp Hội đồng thành viên (nếu là công ty TNHH 2 thành viên trở lên),
tất cả thành viên hợp danh (nếu là công ty Hợp danh), Đại hội đồng cổ đông (Nếu
là công ty Cổ phần), Chủ sở hữu công ty (nếu là Công ty TNHH 1 thành viên) về
việc thông qua quyết định giải thể Doanh nghiệp;
7- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
8- Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);
9- Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục
đích khác).

Liên hệ đăng bố cáo giải thể doanh nghiệp:
CHI TIẾT LIÊN HỆ:

Báo Thị Trường Giao Dịch.
Hà Nội : 1A - Yết Kiêu – Hoàn Kiếm
Hải Phòng : Tầng 7 toà nhà Thành Đạt, số 03 Lê
Đà Nẵng : 57 Hùng Vương, Hải Châu.
TPHCM : 35 Mê Linh – phường 19 - Bình Thạnh
Phòng quảng cáo – báo Thị Trường Giao Dịch.
Ms: Thanh Thúy 0947 6469 88.
YM! dungnguyen_go. Email: thitruonggiaodich88@gmail.com
Website: http://bocaocongty.com
Báo Thị Trường Giao Dịch
GPXB Số 06/GP – XBSP do cục báo chí Bộ Thông tin và Truyền Thông cấp ngày 05/09/2007.