Nhận đăng tin quảng cáo trên 200 diễn đàn-rao vặt [134]
Bạn muốn sản phẩm của bạn xuất hiện mọi nơi?
Gói 1: đăng trên 200 diễn đàn giá 200 nghìn
Gói 2: đăng 1550 tin lên diễn đàn giá 450 nghìn
Xem chi tiết tại: http://www.website500.net/web/dang_tin_dien_dan.html

-Giúp bạn nhanh bán được hàng, tiếp cận với marketing online (dù bạn chưa có website riêng)
-Khách hàng có thể search Google để tìm thấy web bạn thông qua nhiều tin nhắn đăng trên các diễn đàn
-Thời gian tồn tại của tin quảng cáo là mãi mãi
-Hiệu quả và kinh tế nhất
-Các diễn đàn-rao vặt đăng tin là những diễn đàn có thứ hạng cao, nhiều người truy cập
-Sau khi hoàn thành việc đăng tin, chúng tôi sẽ gửi link đến các tin đăng để bạn kiểm tra.

Ngoài ra:
-Tăng số lượng khách hàng truy cập web của bạn
-Tăng số lượng liên kết đến web của bạn làm tăng thứ hạng

Liên hệ:
YM: tmsoft4 hoac pvhung79
Công ty phát triển phần mềm TMSoft.
Địa chỉ: 101 Láng Hạ, Hà nội, Phòng 1803
http://www.website500.net
website500.net
Điện thoại: 04.22129853 hoặc 0983698883
Email:hungpv@ioit.ac.vn

Phần mềm sắp xếp thời khóa biểu Schedule [201]
Schedule cho phép lập thời khoá biểu của các trường học một cách nhanh nhất.
Với ưu điểm là khả năng lập lịch tự động rất cao.
Khả năng xắp sếp theo yêu cầu của người sử dùng.
Với chức năng quản lý chấm công giúp theo dõi, lập báo các tổng số giờ dạy của giáo viên.

Liên hệ:
http://www.maychamthi.com
maychamthi.com

Hotline: 0912626400 hoac 04.22129853
Nick: tmsoft4 hoac pvhung79

Văn phòng tại Hà Nội
Tòa nhà 101 Láng hạ, Hà nội, Phòng 1803. Tầng 18