Công ty câm điện tử Quốc Hùng cung cấp sản phẩm cân mới mang nhãn hiệu SALMON.Cân Chuyên dùng trong môi trường thủy sản và công nghiệp. Có đầy đủ các kích thước đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Có các mức cân từ 80 kg tới 800kg
========================

========================
http://www.youtube.com/watch?v=KztJnLUe1Aw