Hiện tại bệnh viện

Nguyễn Huy Đề
bác sĩ
==================
tư vấn xét nghiệm

Tel: +84 4 39411696 ext: 113
Cell phone: 0982.961.962______0917.85.98.85

===========================================
Medelab Clinic - 41 Nguyen Thuong Hien - Ha Noi - Viet Nam
Tel: +84 4 39411696 Fax: +84 4 39411689
Email: huydehanoi@yahoo.com.vn/huydehanoi@gmail.com Web: www.medelab.vn


Hiện tại bệnh viện medelab đang có chương trình giảm giá cho các gói khám sức khỏe cho tất cả các quý khách hàng .


vậy quý khách có nhu cầu khám với giá rẻ và chất lượng xin liên hệ :


Nguyễn Huy Đề
bác sĩ
==================
tư vấn xét nghiệm

Tel: +84 4 39411696 ext: 113
Cell phone: 0982.961.962______0917.85.98.85

===========================================
Medelab Clinic - 41 Nguyen Thuong Hien - Ha Noi - Viet Nam
Tel: +84 4 39411696 Fax: +84 4 39411689
Email: huydehanoi@yahoo.com.vn/huydehanoi@gmail.com Web: www.medelab.vn