Cần mua lại chung cư Dương nội hoặc Xala S=50-60m2 của chính chủ.
LH: 0123. 522. 1244