Hiện nay, công ty chúng tôi đang phân phối độc quyền các liền kề đẹp nhất của dự án Tiên Phương - Chương Mỹ - Hà Nội.
Hiện có các xuất liền kề TT05 diện tích 64m2
Các Liền kề 16, 17, 33, 36.
Giá gốc : 16,5tr/m2

Giá bán : 17,8tr/m2

Đóng 50% ký trực tiếp với chủ đầu tư
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
Hotline1: Ms Thu: 0983 57 8787
Hotline 2: Ms Tuyết: 0976 095 638
Từ khóa: Tiên Phương, Chương Mỹ, Hà NộiTiên Phương, Chương Mỹ, Hà NộiTiên Phương, Chương Mỹ, Hà NộiTiên Phương, Chương Mỹ, Hà NộiTiên Phương, Chương Mỹ, Hà NộiTiên Phương, Chương Mỹ, Hà NộiTiên Phương, Chương Mỹ, Hà NộiTiên Phương, Chương Mỹ, Hà NộiTiên Phương, Chương Mỹ, Hà NộiTiên Phương, Chương Mỹ, Hà NộiTiên Phương, Chương Mỹ, Hà NộiTiên Phương, Chương Mỹ, Hà NộiTiên Phương, Chương Mỹ, Hà NộiTiên Phương, Chương Mỹ, Hà NộiTiên Phương, Chương Mỹ, Hà NộiTiên Phương, Chương Mỹ, Hà NộiTiên Phương, Chương Mỹ, Hà NộiTiên Phương, Chương Mỹ, Hà NộiTiên Phương, Chương Mỹ, Hà NộiTiên Phương, Chương Mỹ, Hà NộiTiên Phương, Chương Mỹ, Hà NộiTiên Phương, Chương Mỹ, Hà NộiTiên Phương, Chương Mỹ, Hà NộiTiên Phương, Chương Mỹ