ban chung cu Ngô thì nhậm, CT2 căn B2, tầng 6 và tầng 18, S=128m2 hướng Tây Nam. giá thương lượng
Ngô Thì Nhậm, B3, giá 128 m2, tầng 14 tầng 20 giá thương lượng
Lien he : 0942888126