Nhận đăng tin quảng cáo trên 200 diễn đàn-rao vặt [131]
Bạn muốn sản phẩm của bạn xuất hiện mọi nơi?
Gói 1: đăng trên 200 diễn đàn giá 200 nghìn
Gói 2: đăng 1550 tin lên diễn đàn giá 450 nghìn
Xem chi tiết tại: http://www.website500.net/web/dang_tin_dien_dan.html

-Giúp bạn nhanh bán được hàng, tiếp cận với marketing online (dù bạn chưa có website riêng)
-Khách hàng có thể search Google để tìm thấy web bạn thông qua nhiều tin nhắn đăng trên các diễn đàn
-Thời gian tồn tại của tin quảng cáo là mãi mãi
-Hiệu quả và kinh tế nhất
-Các diễn đàn-rao vặt đăng tin là những diễn đàn có thứ hạng cao, nhiều người truy cập
-Sau khi hoàn thành việc đăng tin, chúng tôi sẽ gửi link đến các tin đăng để bạn kiểm tra.

Ngoài ra:
-Tăng số lượng khách hàng truy cập web của bạn
-Tăng số lượng liên kết đến web của bạn làm tăng thứ hạng

Liên hệ:
YM: tmsoft4 hoac pvhung79
Công ty phát triển phần mềm TMSoft.
Địa chỉ: 101 Láng Hạ, Hà nội, Phòng 1803
http://www.website500.net
website500.net
Điện thoại: 04.22129853 hoặc 0983698883
Email:hungpv@ioit.ac.vn