Tôi hiện đang có đất và nhà khu xuân la, xuân đỉnh, tổng cục ii. Ai có nhu cầu liên hệ 0986699889 - 0934585223.