BÁN LIỀN KỀ HÙNG VƯƠNG – TIỀN CHÂU – PHÚC YÊN – VĨNH PHÚC

LK22 các ô từ 11 đến 20, dt 107m, giá gốc 14,1tr
LK22 các ô từ 43 đến 47, dt 107m, giá gốc 17,5t
Tiến độ đóng tiền 4x25%
Giá bán bằng giá gốc
Kí trực tiếp với công ty xây dựng Thăng Long

Ai có nhu cầu mua thực sự xin vui lòng liên hệ:</I>Mr Đông: 0989 323 383Yahoo: ledong91272 Gmail: ledong91272@gmail.comCty cổ phần đầu tư Ecoland
Tags: Ban lien ke Hung Vuong, bán liền kề hùng vương, ban lien ke hung vuong tien chau, liền kề hùng vương tiền châu, Ban lien ke Hung Vuong, bán liền kề hùng vương, ban lien ke hung vuong tien chau, liền kề hùng vương tiền châu, Ban lien ke Hung Vuong, bán liền kề hùng vương, ban lien ke hung vuong tien chau, liền kề hùng vương tiền châu, Ban lien ke Hung Vuong, bán liền kề hùng vương, ban lien ke hung vuong tien chau, liền kề hùng vương tiền châu, Ban lien ke Hung Vuong, bán liền kề hùng vương, ban lien ke hung vuong tien chau, liền kề hùng vương tiền châu, Ban lien ke Hung Vuong, bán liền kề hùng vương, ban lien ke hung vuong tien chau, liền kề hùng vương tiền châu, Ban lien ke Hung Vuong, bán liền kề hùng vương, ban lien ke hung vuong tien chau, liền kề hùng vương tiền châu, Ban lien ke Hung Vuong, bán liền kề hùng vương, ban lien ke hung vuong tien chau, liền kề hùng vương tiền châu, Ban lien ke Hung Vuong, bán liền kề hùng vương, ban lien ke hung vuong tien chau, liền kề hùng vương tiền châu, Ban lien ke Hung Vuong, bán liền kề hùng vương, ban lien ke hung vuong tien chau, liền kề hùng vương tiền châu, Ban lien ke Hung Vuong, bán liền kề hùng vương, ban lien ke hung vuong tien chau, liền kề hùng vương tiền châu, Ban lien ke Hung Vuong, bán liền kề hùng vương, ban lien ke hung vuong tien chau, liền kề hùng vương tiền châu, Ban lien ke Hung Vuong, bán liền kề hùng vương, ban lien ke hung vuong tien chau, liền kề hùng vương tiền châu, Ban lien ke Hung Vuong, bán liền kề hùng vương, ban lien ke hung vuong tien chau, liền kề hùng vương tiền châu, Ban lien ke Hung Vuong, bán liền kề hùng vương, ban lien ke hung vuong tien chau, liền kề hùng vương tiền châu, Ban lien ke Hung Vuong, bán liền kề hùng vương, ban lien ke hung vuong tien chau, liền kề hùng vương tiền châu, Ban lien ke Hung Vuong, bán liền kề hùng vương, ban lien ke hung vuong tien chau, liền kề hùng vương tiền châu, Ban lien ke Hung Vuong, bán liền kề hùng vương, ban lien ke hung vuong tien chau, liền kề hùng vương tiền châu, Ban lien ke Hung Vuong, bán liền kề hùng vương, ban lien ke hung vuong tien chau, liền kề hùng vương tiền châu, Ban lien ke Hung Vuong, bán liền kề hùng vương, ban lien ke hung vuong tien chau, liền kề hùng vương tiền châu,