Bán chung cư N05 Trần Duy Hưng Tòa 29T1 tầng 21 căn góc S 159m. Gốc 24tr chênh 2.3 tỷ chủ thu (Bán giá này hết tháng 6)
Chi tiết liên hệ Minh Thủy 097 515 8387
Cty CPĐT Ecoland Việt Nam

Bán CC N05 Trần Duy HưngBán CC N05 Trần Duy HưngBán CC N05 Trần Duy HưngBán CC N05 Trần Duy HưngBán CC N05 Trần Duy HưngBán CC N05 Trần Duy HưngBán CC N05 Trần Duy HưngBán CC N05 Trần Duy HưngBán CC N05 Trần Duy HưngBán CC N05 Trần Duy HưngBán CC N05 Trần Duy HưngBán CC N05 Trần Duy HưngBán CC N05 Trần Duy HưngBán CC N05 Trần Duy HưngBán CC N05 Trần Duy HưngBán CC N05 Trần Duy HưngBán CC N05 Trần Duy HưngBán CC N05 Trần Duy HưngBán CC N05 Trần Duy HưngBán CC N05 Trần Duy HưngBán CC N05 Trần Duy HưngBán CC N05 Trần Duy HưngBán CC N05 Trần Duy HưngBán CC N05 Trần Duy HưngBán CC N05 Trần Duy