Chung cư Hesco văn quán – dự án hesco văn quán
căn C diện tích 81m tầng 5 giá 19,8tr tòa 45 tầng


căn B diện tích 87 m tầng 28 giá 19,7 tr tòa 50 tầng

căn B diện tích 87 m giá 19,5 tr tòa 50 tầng

căn A diện tích 134 m tầng 28 giá 19,5 tr tòa 50 tầng

căn B tầng 15 diện tích 95 m giá 20 tr tòa 50 tầng

căn C1 diện tích 81m tầng 7giá 19,8tr tòa 45 tầng

căn B6 diện tích 87 m tầng 25giá 19,7 tr tòa 50 tầng

Liên hệ:
Sàn giao dịch BĐS Hà Thành – 69 Đường Láng
Đình Phái ĐT: 0936.986.222 – 04.35641941