CONG TY CO PHAN OTO HYUNDAI VIET NAM
Cong Ty Co Phan OTO Hyundai viet nam la nha nhap khau chinh thuc dong xe oto Hyundai tai Viet Nam, Rat mong duoc su ung ho va su dung san pham cua chung toi.
Cung cap xe tu oto HyunDai : 1,25T, 2,5T, 3,5T, 5T, 8T, 11T, 15T,24T, 30T, 44T,
oto dau keo HD 700, HD1000 ; Xe ben 15t – 10m3- 15 m3- 22 m3 Tron be Tong 6m3-9m3 ; Xe bon xang; Xe câu ; và ho so cai tao (co xe giao ngay)

HO TRO VON TOI 70% THU TUC NHAN GON PHUC VU NHIET TINH

Moi chi tiet xin lien he: GÐ Tran Van Nam
0908.108639 - 0916089809
Mail : hd.hyundaivn@yahoo.com

CONG TY CO PHAN OTO HYUNDAI VIET NAM
ÐC : 10/2 Xa Lo Ha Noi, Tan Lap, Di An, Binh Duong
(gan suoi tien)

Chan thanh cam on va rat han hanh duoc phuc vu Quy khach hang
I. XE TAI
- Hyundai Porter - 1.25 tan (Lap rap trong nuoc)
- Hyundai Mighty HD65 - 2.5 tan (Lap rap trong nuoc Hoac Nhap khau nguyen chiec)
- Hyundai Mighty HD72 - 3.5 tan (Lap rap trong nuoc Hoac Nhap khau nguyen chiec)
- Hyundai HD120 - 5 tan (Nhap khau nguyen chiec) (Thùng lung ; thung mui bat, thung dong lanh)
- Hyundai HD170 - 8.5 tan (Nhap khau nguyen chiec) (Thùng lung ; thung mui bat, thung dong lanh)
- Hyundai HD250 - 14 tan (Nhap khau nguyen chiec) (Thùng lung ; thung mui bat, thung dong lanh)
- Hyundai HD320 - 19 tan (Nhap khau nguyen chiec) (Thùng lung ; thung mui bat, thung dong lanh)
- Hyundai HD380 - 25 tan (Nhap khau nguyen chiec) (Thùng lung ; thung mui bat, thung dong lanh)
II. XE CHUYEN DÙNG
- Hyundai Mighty HD65 - 2.5 tan (Xe ben , xe gan cau )
- Hyundai Mighty HD72 - 3.5 tan ((Xe ben , xe gan cau )
- Hyundai HD120 - 5 tan (Nhap khau nguyen chiec) (Xe ben , xe gan cau )
- Hyundai HD170 - 8.5 tan (Nhap khau nguyen chiec) (Xe ben , xe gan cau )
- Hyundai HD250 - 14 tan (Nhap khau nguyen chiec) (Xe ben , xe gan cau )
- Hyundai HD320 - 19 tan (Nhap khau nguyen chiec) (Xe ben , xe gan cau )
- Hyundai HD380 - 25 tan (Nhap khau nguyen chiec) (Xe ben , xe gan cau )
- Hyundai HD 270 - HD370 – Ben 10m3 – 15m3 - 22m3
IV. XE DU LICH
- Hyundai Getz 05 cho: Getz 1.1- MT (so san), Getz 1.4-AT (so tu dong)
- Hyundai i10 05 cho, Hyundai i20 05 cho
- Hyundai i30 05 cho, Hyundai i30 CW 05 cho
- Hyundai Sonata 05 cho
- Hyundai Verna 05 cho
- Hyundai Tucson 05 cho - Hyundai The thao Genesis Coupe
- Hyundai Santafe 07 cho: d?ng co xang (TC1, TC2, TC3) va Diezel (TC1, TC2, TC3)
- Hyundai Veracruz 07 cho: dong co xang (TC1), Diezel (TC1)
- Hyundai Grand Starex 9 ~ 12 cho
- HYUNDAI UNIVER 46 CHO

*** Nhan dong thung: Mui kin; Mui bat; Thung dong lanh; Keo dai thung; Ep rac; Lap Ben; Thung tron be tong; Thung xe tuoi rua duong; Thung xe rut ham cau; Lap cau…
*** Tra Bang nhieu hinh thuc nhu Tra Thang-Tra gop : Chi can Tra Truoc 20-50%, T? 2-5 Nam, Thu Tuc don Gan.===chìa khóa trao tay!
Moi chi tiet xin lien he: GÐ Tran Van Nam
0908.108639 - 0916019809
Mail : hd.hyundaivn@yahoo.com

Mobile: 0908.108639 - 0916019809


Phone: 0650.3780394 - Fax: 0650.3780395
CÔNG TY CỔ PHẦN ÔTÔ HYUNDAI VIETNAM
ĐC : 10/2 Xa Lộ Hà Nôi, Tân Lập, Dĩ An, Bình Dương
(gần suối tiên)