Bán hai lô 9,10 liền kề 37 Vân Canh, đường 12,5m
Giá gốc: 32tr/m2
Giá bán: 47,5tr/m2
Liên hệ: Quế Sa 0904 755 393
lien ke 37 van canh, lk 37 van canh, lien ke 37 van canh, lk van canh,lien ke 37 van canh, lk 37 van canh, lien ke 37 van canh, lk van canh,lien ke 37 van canh, lk 37 van canh, lien ke 37 van canh, lk van canh,lien ke 37 van canh, lk 37 van canh, lien ke 37 van canh, lk van canh,lien ke 37 van canh, lk 37 van canh, lien ke 37 van canh, lk van canh,lien ke 37 van canh, lk 37 van canh, lien ke 37 van canh, lk van canh,lien ke 37 van canh, lk 37 van canh, lien ke 37 van canh, lk van canh,lien ke 37 van canh, lk 37 van canh, lien ke 37 van canh, lk van canh,lien ke 37 van canh, lk 37 van canh, lien ke 37 van canh, lk van canh,lien ke 37 van canh, lk 37 van canh, lien ke 37 van canh, lk van canh,lien ke 37 van canh, lk 37 van canh, lien ke 37 van canh, lk van canh,lien ke 37 van canh, lk 37 van canh, lien ke 37 van canh,lien ke 37 van canh, lk 37 van canh, lien ke 37 van canh, lk van canh,lien ke 37 van canh, lk 37 van canh, lien ke 37 van canh, lk van canh,lien ke 37 van canh, lk 37 van canh, lien ke 37 van canh, lk van canh,lien ke 37 van canh, lk 37 van canh, lien ke 37 van canh,