Hàng nóng đây ! Hiện bên mình dang phân phối độc quyền LK 42, vân canh Hud , vào tên Hud 1 số lô LK còn : Đường 12m : đều hướng B dt 155.5m : ô 1 , ô góc dt 100 m : các ô 5,6,7, 10, 11,12, 14 DT 190m: ô 8, ô 9 DT 212 m : ô 15, ô góc Đường 17.5 m: đều hướng N : DT 155.5m : ô 16, ô góc DT 100 m : 20, 21, 22, 25,26,27,28 DT 157m : ô 23, 24 DT 212 m : ô 29.Moi khách hàng và các sàn bạn có khách thi liên hệ với minh nhé.Đảm bảo giá cả tốt nhất để hợp tác.