cần bán gấp N04 Trung Hòa Nhân Chính suất ngoại giao, đẫ đóng 50% chênh lệch 300 triệu, được chọn căn, quyết định trong 2 ngày tới. Ký trực tiếp với UDIC! Liên hệ" Ms. thanh: 01213011188 Ms. hằng : 0978.929.506