Nam, hiện đang có thời gian rảnh rỗi nhiều.
Sử dụng thành thạo Computer, Internet ...

Nhận làm thuê những công việc trên môi trường trực tuyến ( Internet ) như là đăng bài quảng cáo
thuê, lấy thông tin khách hàng - sản phẩm..., rao bán sản phẩm trên mạng...

Đơn vị hoặc cá nhân nào có nhu cầu tuyển người, vui lòng liên hệ ĐT 35021725 hoặc Email
pnnet95@gmail.com

Cám ơn anh (chị) quan tâm đọc bản tin...