Phân Phối Vân Canh HUD LK 42 từ Ô số 1 đến ô 18
DT: từ 100m - 212m
Giá: 38tr/m - 49 tr/m
Vào hợp đồng với HUD 1
LH: 0989.330.738