Liền kề 10 Kim chung di trạch, đường 10.5m, Giá=41tr =>> chính chủ
Liền kề 10 Kim chung di trạch, đường 10.5m, Giá=41tr =>> chính chủ, Liền kề 10 Kim chung di trạch, đường 10.5m, Giá=41tr =>> chính chủ, Liền kề 10 Kim chung di trạch, đường 10.5m, Giá=41tr =>> chính chủ, Liền kề 10 Kim chung di trạch, đường 10.5m, Giá=41tr =>> chính chủ, Liền kề 10 Kim chung di trạch, đường 10.5m, Giá=41tr =>> chính chủ, Liền kề 10 Kim chung di trạch, đường 10.5m, Giá=41tr =>> chính chủ, Liền kề 10 Kim chung di trạch, đường 10.5m, Giá=41tr =>> chính chủ, Liền kề 10 Kim chung di trạch, đường 10.5m, Giá=41tr =>> chính chủ
Khu đô thị mới Kim Chung Di trạch, Hoài Đức, Hà Nội

Chủ đầu tư: Tổng Công ty CP Thương mại Xây dựng

Đơn vị tư vấn:
Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Vietracimex

Tôi đang có một số ô ở liền kề 10 , đường 10,5m, hướng đông Nam Cần bán gấp :

LK10 ô 16 ,18 ,19
diện tích 100m2 , đường 10.5m, hướng Đông Nam , giá 41.5 triệu/m2

Quý khách có nhu cầu xin liên hệ : Mr.Sơn - 0987.822.686
Liền kề 10 Kim chung di trạch, đường 10.5m, Giá=41tr =>> chính chủ, Liền kề 10 Kim chung di trạch, đường 10.5m, Giá=41tr =>> chính chủ, Liền kề 10 Kim chung di trạch, đường 10.5m, Giá=41tr =>> chính chủ, Liền kề 10 Kim chung di trạch, đường 10.5m, Giá=41tr =>> chính chủ, Liền kề 10 Kim chung di trạch, đường 10.5m, Giá=41tr =>> chính chủ, Liền kề 10 Kim chung di trạch, đường 10.5m, Giá=41tr =>> chính chủ, Liền kề 10 Kim chung di trạch, đường 10.5m, Giá=41tr =>> chính chủ, Liền kề 10 Kim chung di trạch, đường 10.5m, Giá=41tr =>> chính chủ,Liền kề 10 Kim chung di trạch, đường 10.5m, Giá=41tr =>> chính chủ, Liền kề 10 Kim chung di trạch, đường 10.5m, Giá=41tr =>> chính chủ, Liền kề 10 Kim chung di trạch, đường 10.5m, Giá=41tr =>> chính chủ, Liền kề 10 Kim chung di trạch, đường 10.5m, Giá=41tr =>> chính chủ, Liền kề 10 Kim chung di trạch, đường 10.5m, Giá=41tr =>> chính chủ, Liền kề 10 Kim chung di trạch, đường 10.5m, Giá=41tr =>> chính chủ, Liền kề 10 Kim chung di trạch, đường 10.5m, Giá=41tr =>> chính chủ, Liền kề 10 Kim chung di trạch, đường 10.5m, Giá=41tr =>> chính chủ,Liền kề 10 Kim chung di trạch, đường 10.5m, Giá=41tr =>> chính chủ, Liền kề 10 Kim chung di trạch, đường 10.5m, Giá=41tr =>> chính chủ, Liền kề 10 Kim chung di trạch, đường 10.5m, Giá=41tr =>> chính chủ, Liền kề 10 Kim chung di trạch, đường 10.5m, Giá=41tr =>> chính chủ, Liền kề 10 Kim chung di trạch, đường 10.5m, Giá=41tr =>> chính chủ, Liền kề 10 Kim chung di trạch, đường 10.5m, Giá=41tr =>> chính chủ, Liền kề 10 Kim chung di trạch, đường 10.5m, Giá=41tr =>> chính chủ, Liền kề 10 Kim chung di trạch, đường 10.5m, Giá=41tr =>> chính chủ