Nếu như VPS không đủ để đáp ứng nhu cầu của bạn?
B-Server duy nhất chỉ có tại BizMaC.com.vn. B-Server giúp bạn hoàn toàn chủ động trong việc quản lý máy chủ của mình, và các ưu việt của dịch vụ máy chủ:

+ Toàn quyền sử dụng máy chủ.
+ Sở hữu 1 máy chủ riêng 100%.
+ Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Chương trình "B-Server" thực hiện dưới sự hỗ trợ của:
+ Công ty TNHH Thương Mại Điện Tử Cầu Vồng (www.bizmac.com.vn)
+ Công ty Nhất Tiến Chung (www.thegioimaychu.vn)
Xem chi tiết tại http://www.bizmac.com.vn/promo/


RAINBOW E-COMMERCE COMPANY
112 Dinh Bo Linh, Ward 26, Binh Thanh Dist, Ho Chi Minh City, Viet Nam.
Tel. 84.86.258 9061 - Fax. 84.86.258 9062
info@bizmac.com.vn - Www.bizmac.com.vn - Www.support.bizmac.com.vn ( HelpDesk & billing)