ROYAL CITY: TÒA R4 tầng 16 căn số 25.diện tích 131m,gốc trong hợp đồng là 42,237tr/m2 = 5,549 tỷ/căn hộ. đóng 12% bán chênh 100tr .
TÒA R4 tầng 16 căn số 15.diện tích 131m,gốc trong hợp đồng là 40.38tr/m2 = 5,31 tỷ/căn hộ. đóng 12% bán chênh 100tr .
TÒA R4 tầng 16 căn số 21.diện tích 112,4m,gốc trong hợp đồng là 41,68tr/m2 = 5,549 tỷ/căn hộ. đóng 12% bán chênh 100tr . Hàng chính chủ:LH 0974599988