Tôi cần bán chcc Xala- Hà Đông:
CT4:
tâng 10 dt 53,4 BC ĐN gía 23tr;

tâng 11 dt 53,4 BC ĐN gía 23tr;
tầng 12 dt 53,4m2 BC ĐN giá 22tr ;
tầng 18 dt 67mban công ĐN giá 24tr:

tầng 18 dt 69m2 BC ĐN gi á 23.5 ;
tầng 28 dt 67m2( căn góc) BC ĐB-TB giá 23tr;

CT6b: 2213 dt 61,6m
Giá bán rẻ nhất thị trường.

Chi tiết liên hệ:
Sàn dao dịch BĐS Hà Thành – 69 Đường Láng Hà Nội
Gặp Ms : Hồng - tell: 0909.248.119