Vios 2007 trắng; Lanos, 2001, trắng; Kia CD5 2001, trắng; Daewoo Labo
7C, trắng, 93; Innova 2006 vàng cát; Jolie 2002 xanh. LH: 24/1 QL1A,
P.TTH, Q.12. Tel. 0938766677.