Kích điện ONS – Mô phỏng sóng sin, hiệu suất cực cao

Nhập khẩu hàng trung ương Trung Quốc

Công suất 800VA, 1000VA, 2000VA