C ơ h ội t ừ 409 l ĩnh nam!!!! H ƯỚNG ĐÔNG NAM</B></B>

Bán gấp cănb1-2 tầng 9 toà 25 t ầng 409 L ĩnh nam G ía 16.2

căn b15 tầng 10 giá 16.4, căn b24 tầng 16 bán 16,9

gi á g ốc cao ch ênh th ấp !!!!!

g ốc 18,5 b án 19.c ăn g óc


[IMG]file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG]
Người liên hệ: Phạm Nhung - Trao Niềm Tin - Nhận Chữ Tín !
Địa chỉ: 69 Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội ( Gần Ngã Tư Sở)
Điện thoại: 0435641941- Mobile: 0984201087


[IMG]file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image005.gif[/IMG]