Tầng 18 V3 Victoria Văn Phú
Hàng ngoại giao lấy trực tiếp từ văn phú
Giá chủ thu:
Căn 5, 6, 7, 8: giá 20.6

Căn 3, 9: giá 21

Căn 1, 11 (góc): giá 21.5

Căn 2, 12 (góc): giá 22.

Giá gốc: 15tr
Đợt 1 nộp 30% ngay sau khi ký HĐ
Vào tên hợp đồng, ký trực tiếp với Văn Phú (do đây là suất ngoại giao ngta bán lại)

LH: 0902277552