-Tòa 25 – T18 –B12 DT=76m
- Tòa 25 – T18 –B12 DT=76m
- Tòa 25-T12-12A DT= 76m(căn góc)
- Tòa 25 T14 căn góc DT : 86m
-Tòa 25-T12-12A DT= 76m(căn góc)
-Tòa 25 T14 căn góc DT : 86m
-Tòa 25 -T20 –B44 DT :70m
-Tòa 25T-T11-B24 S=86m (căn góc)
-Giá gốc :12tr
-Đóng 30%
-Giá bán ( thỏa thuận)
-Ký trực tiêp với chủ đầu tư
Liên hệ:
Sàn giao dịch BĐS Hà Thành – 69 Đường Láng
Đình Phái ĐT: 0936.986.222 – 04.35641941