Bán chung cư xa la CT4 A B Vị trí: - Phường Phúc La, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội II.
chung cư xa la hà đông, chung cu xa la ha dong,du an chung cư xa la hà đông, chung cu xa la ha dong, du an chung cư xa la hà đông,
+ P06-08 CT4A dt:67,8m2 căn góc ban công hướng DN và DB -- giá 25,4 tr
+ P15-08 CT4A dt:67,8m2 căn góc ban công hướng DN và DB -- giá 25,4 tr
+ P16-08 CT4A dt:67,8m2 căn góc ban công hướng DN và DB -- giá 25,4 tr
+ P12-10 CT4A dt:52,3m2 ban công hướng ĐN --- giá 22,8tr
+ P14-03 CT4A dt:69,5m2 ban công hướng DN --- gia 23,3tr
+ P15-03 CT4A dt:69,5m2 ban công hướng TB --- gia 23,3tr
+ P19-08 CT4A dt:67,8m2 ban công hướng DN va DB --- gia 25
+ P21-12 CT4A dt:67,8m2 ban công hướng DN. --- gia 25tr
+ P23-05 CT4A dt:53,4m2 ban công hướng TB. --- gia 22.5tr
+ P26-12 CT4A dt:67,8m2 ban công hướng ĐN,TN---giá 24tr
+ P28-12 CT4A dt:67,8m2 ban công hướng ĐN,TN --- giá 23,8tr
+ P30-09 CT4A dt:53,4m2 ban công hướng ĐN --- giá 22,8tr
+P04-06 CT4B dt:62,8m2 ban công hướng TB,TN --- Giá 23,8tr
+ P06-08 CT4B dt:67,8m2 ban công hướng DN,DB --- giá 25 tr
+ P15-08 CT4B dt:67,8m2 ban công hướng DN,DB ---giá 24,8tr
+ P09-11 CT4B dt:69,5m2 ban công hướng ĐN --- giá 24,3tr
+ P10-06 CT4B dt:62,8m2 ban công hướng TB,TN --- giá 24,5tr
+ P14-03 CT4B dt:69,5m2 ban công hướng TB cửa hướng ĐN---giá 23,5tr
+ P14-12 Ct6B dt:67,8m2 ban công hướng ĐN,ĐB--- giá 24,5tr
+ P15-03 CT4B dt:69,5m2 ban công hướng TB,cua huong DN --- gia 23,3tr
+P04-06 CT4B dt:62,8m2 ban công hướng TB,TN --- Giá 23,8tr
+ P06-08 CT4B dt:67,8m2 ban công hướng DN,DB --- giá 25 tr
+ P15-08 CT4B dt:67,8m2 ban công hướng DN,DB --- giá 25 tr
+ P09-11 CT4B dt:69,5m2 ban công hướng ĐN --- giá 24tr,3
+ P10-06 CT4B dt:62,8m2 ban công hướng TB,TN --- giá 24,5tr
+ P14-03 CT4B dt:69,5m2 ban công hướng TB cửa hướng ĐN---giá 23,3tr
+ P14-12 Ct6B dt:67,8m2 ban công hướng ĐN,ĐB--- giá 25tr
+ P15-03 CT4B dt:69,5m2 ban công hướng TB của hướng DN --- gia 23,3tr
Giá bán: (Tùy từng tòa và mức độ hoàn thiện)
Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ: 0972 968 901 & 0934 675 533 A Đức
Tags : chung cư xa la hà đông, chung cu xa la ha dong,du an chung cư xa la hà đông, chung cu xa la ha dong, du an chung cư xa la hà đông, chung cu xa la ha dong, chung cư xa la hà đông, chung cu xa la ha dong¸ chung cư xa la hà đông, chung cu xa la ha dong, chung cư xa la hà đông, chung cu xa la ha dong, chung cu xa la ha dong, chung cư xa la hà đông, chung cu xa la ha dong¸ chung cư xa la hà đông, chung cu xa la ha dong, chung cư xa la hà đông, chung cu xa la ha dong, chung cu xa la ha dong, chung cư xa la hà đông, chung cu xa la ha dong¸ chun