Giới thiệu Chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (Master of Business Administration)
do Trường Đại học Nam Columbia (Columbia Southern University - Hoa Kỳ) đào tạo và cấp bằng

Trên cơ sở cho phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo chấp thuận tại công văn số 8621/GDTX ngày 27/9/2002 và công văn số 999/BDGĐT-DTNN ngày 02/03/2011 đồng ý cho phép Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế triển khai Chương trình Tư vấn Giới thiệu và Hỗ trợ các khóa học từ xa của Trường Đại học Nam Columbia, Được sự đồng ý của Bộ giáo dục và Đào tạo tại công văn số 8621/GDTX ngày 27/09/2002, thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ các chương trình đào tạo từ xa quốc tế do Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam giao cho, Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế giới thiệu Chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh do Trường Đại học Nam Columbia (Bang Alabama, Hoa Kỳ) đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp. công văn số 999/BDGĐT-DTNN ngày 02/03/2011 đồng ý cho phép Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế triển khai Chương trình Tư vấn Giới thiệu và Hỗ trợ các khóa học từ xa của Trường Đại học Nam Columbia Chương trình áp dụng phương pháp đào tạo tiên tiến (E-Learning) có sự hướng dẫn trực tiếp của các trợ giảng có trình độ chuyên môn giỏi và giàu kinh nghiệm sư phạm. Bằng Thạc sỹ QTKD của Trường ĐH Nam Columbia được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận văn bằng tương đương.
A - Yêu cầu nhập học:
- Có ít nhất một bằng đại học hệ 04 năm trở lên
hoặc đã và đang theo học Cao học nhưng chưa được cấp bằng Thạc sỹ QTKD
- Có chứng chỉ TOEFL tối thiểu 530 (PBT) hoặc 197 (CBT) hoặc 71 (iBT); chứng chỉ IELTS từ 6.0 trở lên; vượt qua một bài kiểm tra tiếng Anh COMPASS hoặc các điều kiện tương đương khác theo yêu cầu của CSU.
Lưu ý: Học viên có trình độ Anh văn B hoặc C có thể tham dự và hoàn thành khoá học bổ túc tiếng Anh để đáp ứng trình độ Anh văn đầu vào.
B - Thời gian học:
1 - Đối với người tốt nghiệp đại học: 18 tháng
2 - Đối với người đã và đang theo học Cao học nhưng chưa được cấp bằng Thạc sỹ QTKD:
- 12 tuần / 02 môn học.
- Số lượng môn học cần phải hoàn thiện căn cứ vào Bảng điểm Cao học của học viên.
C - Học phí toàn khóa: giảm trên 30% so với mức học phí chính thức của Đại học Nam Columbia
1 - Đối với người tốt nghiệp đại học: 8.230 USD (Học phí chưa bao gồm tiền sách giáo khoa)
2 - Đối với người học hoàn thiện chương trình Thạc sỹ:
- Tổng học phí phải nộp tùy thuộc vào số môn học cần hoàn thiện.
- Mức phí 686 USD/01 môn học (Học phí chưa bao gồm tiền sách giáo khoa)
Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ với Văn phòng Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế:
Tại Hà Nội: Trường Bồi dưỡng Cán bộ Giáo dục, 67B Cửa Bắc, Quận Ba Đình
Điện thoại: (04) 3734.2846 hoặc 3734.2847; Fax: (04) 3734.2847- 0936748898
Email: citc@fpt.vn - Website: www.citc.edu.vn
Tại TP. Hồ Chí Minh: Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh
Số 7 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3910.6350 hoặc 3910.6351; Fax: (08) 3910.6542
Email: citchcm@vnn.vn - Website: www.citc.edu.vn