P2211 CT6C dt:94,6m2 ban công hướng DN. Thiết kế 1p khách, 3p ngủ, 1 bếp+ăn, 2p wc.Chênh 35tr, giá gốc 21,tr
giấy tờ đầy đủ
chi tiết liên hệ:0975965091