Hiện chúng tôi đang phân phối các lô liền kề thuộc dự án Chi Đông - Mê Linh - Hà Nội.
Lô 03 :
1 03-NV38 diện tích 257.7 11,5 m giá gốc 5,500,000 giá bán 8,500,000
2 03-NV43 diện tích 219.9 11,5 m giá gốc 5,500,000 giá bán 8,500,000
3 03-NV48 diện tích 217.5 11,5 m giá gốc 6,000,000 giá bán 8,700,000
4 03-NV50 diện tích 272.3 Mặt sông giá gốc 6,000,000 giá bán 8,700,000
Lô 04
5 04-NV6 S =197.0 Vườn hoa, giá gốc 6,000,000, giá bán 10,000,000

Lô 12 6 12-BT3 S = 248.7 19,5 m, giá gốc6,500,000, giá bán 9000,000

Lô 14 7 14-NV14 S = 203.8 Vườn hoa, giá gốc 6,000,000, giá bán 9,500,000

Lô 15 8 15-NV16 S = 210.4 19,5 m, giá gốc 7,000,000, giá bán 10,500,000

9 15-NV34 S = 196.7 11,5 m, giá gốc 7,000,000, giá bán 10,200,000

10 15-NV40 S = 196.0 Vườn hoa, giá gốc 7,000,000, giá bán 10,200,000

11 15-NV42 S = 196.1 Vườn hoa, giá gốc 7,000,000, giá bán 10,200,000

12 15-NV46 S = 195.0 Vườn hoa, giá gốc 7,000,000, giá bán 10,200,000

Lô 17 13 17-NV10A S = 240.2 11,5 m, giá gốc 7,000,000, giá bán 10,200,000

Ai có nhu cầu xin vui lòng liên hệ Ms Vân Anh 0912244542