Hiện công ty chúng tôi bán các căn thuộc chung cư ct5 xa la hà đông như sau:

CT6: tầng 20 căn 14 căn góc, ĐN, DT 63m, đóng 20%, Gốc 21tr/m2 + chênh 150 triệu,
CT5: tầng 10 căn 13 căn góc, ĐN, DT 68m, gốc 17tr/m2, bán 23tr/m2
CT5: tầng 17 căn 12, DT 67m, hướng TN, đóng 60%, gốc 17tr, bán 22,5tr/m2
CT5: tầng 19 căn 27, DT 72m, hướng TN, gốc 17tr, bán 22tr/m2
CT5: tầng 23 căn 14, DT 76m, hướng ĐN, giá gốc 16,7tr, giá bán 21tr/m2, đóng 60%

Hợp đồng mua bán.
Ai có nhu cầu xin vui lòng liên hệ:

Mr Đông: 0989 323 383
Yahoo: ledong91272
Gmail: ledong91272@gmail.com
Cty cổ phần đầu tư BĐS Ecoland

Chung cu xa la, can ho xa la, chung cư xa la, du an xa la, cự án xa la, chung cu CT5 xa la, Chung cu xa la, can ho xa la, chung cư xa la, du an xa la, cự án xa la, chung cu CT5 xa la,
Chung cu xa la, can ho xa la, chung cư xa la, du an xa la, cự án xa la, chung cu CT5 xa la,
Chung cu xa la, can ho xa la, chung cư xa la, du an xa la, cự án xa la, chung cu CT5 xa la,
Chung cu xa la, can ho xa la, chung cư xa la, du an xa la, cự án xa la, chung cu CT5 xa la,
Chung cu xa la, can ho xa la, chung cư xa la, du an xa la, cự án xa la, chung cu CT5 xa la,
Chung cu xa la, can ho xa la, chung cư xa la, du an xa la, cự án xa la, chung cu CT5 xa la,
Chung cu xa la, can ho xa la, chung cư xa la, du an xa la, cự án xa la, chung cu CT5 xa la,
Chung cu xa la, can ho xa la, chung cư xa la, du an xa la, cự án xa la, chung cu CT5 xa la,
Chung cu xa la, can ho xa la, chung cư xa la, du an xa la, cự án xa la, chung cu CT5 xa la,
Chung cu xa la, can ho xa la, chung cư xa la, du an xa la, cự án xa la, chung cu CT5 xa la,
Chung cu xa la, can ho xa la, chung cư xa la, du an xa la, cự án xa la, chung cu CT5 xa la,
Chung cu xa la, can ho xa la, chung cư xa la, du an xa la, cự án xa la, chung cu CT5 xa la,
Chung cu xa la, can ho xa la, chung cư xa la, du an xa la, cự án xa la, chung cu CT5 xa la,
Chung cu xa la, can ho xa la, chung cư xa la, du an xa la, cự án xa la, chung cu CT5 xa la,
Chung cu xa la, can ho xa la, chung cư xa la, du an xa la, cự án xa la, chung cu CT5 xa la,
Chung cu xa la, can ho xa la, chung cư xa la, du an xa la, cự án xa la, chung cu CT5 xa la,
Chung cu xa la, can ho xa la, chung cư xa la, du an xa la, cự án xa la, chung cu CT5 xa la,
Chung cu xa la, can ho xa la, chung cư xa la, du an xa la, cự án xa la, chung cu CT5 xa la,
Chung cu xa la, can ho xa la, chung cư xa la, du an xa la, cự án xa la, chung cu CT5 xa la,
Chung cu xa la, can ho xa la, chung cư xa la, du an xa la, cự án xa la, chung cu CT5 xa la,
Chung cu xa la, can ho xa la, chung cư xa la, du an xa la, cự án xa la, chung cu CT5 xa la,
Chung cu xa la, can ho xa la, chung cư xa la, du an xa la, cự án xa la, chung cu CT5 xa la,
Chung cu xa la, can ho xa la, chung cư xa la, du an xa la, cự án xa la, chung cu CT5 xa la,
Chung cu xa la, can ho xa la, chung cư xa la, du an xa la, cự án xa la, chung cu CT5 xa la,
Chung cu xa la, can ho xa la, chung cư xa la, du an xa la, cự án xa la, chung cu CT5 xa la,
Chung cu xa la, can ho xa la, chung cư xa la, du an xa la, cự án xa la, chung cu CT5 xa la,
Chung cu xa la, can ho xa la, chung cư xa la, du an xa la, cự án xa la, chung cu CT5 xa la,
Chung cu xa la, can ho xa la, chung cư xa la, du an xa la, cự án xa la, chung cu CT5 xa la,

Chung cu xa la, can ho xa la, chung cư xa la, du an xa la, cự án xa la, chung cu CT5 xa la,
Chung cu xa la, can ho xa la, chung cư xa la, du an xa la, cự án xa la, chung cu CT5 xa la,
Chung cu xa la, can ho xa la, chung cư xa la, du an xa la, cự án xa la, chung cu CT5 xa la,