Hiện nay tôi đang có 1 suất ngoại giao liền kề vân canh hud, liền kề 42 và 46 đường 17,5m, ký với tổng hud. Cam kết vào tên với tổng hud, hiện nay đang xây thô, khi vào tiền đóng 100% tiền đất và tiền xây thô theo bộ xây dựng hiện hành.
Liên hệ: Linh Anh 0944 222 679 – 0983 365 268