LK 9 – 12 giá bán 45,5tr, diện tích loại III, hướng ĐB
LK 6 – 32 giá bán 55tr, diện tích loại II, hướng TN

Liên hệ: Mr.Giang
DĐ: 0983.059.109