Xa la ha dong, Xa la phuc ha , Xa la ct4, Xa la ct4a Xa la ha dong, Xa la phuc ha , Xa la ct4bán xa la hà đông, Chung cu xa la, chung cư xa la hà đông
Xa La CT4(a,b), CT6(a,b,c), CT5
CT6: 33 tầng
+Mã căn 1812 CT6A chenh 60tr .goc 21tr.66,3m2
+Mã căn 1617,chênh 95tr(bao tên)
+P2405 CT6B chenh 90tr . goc 19,5tr .73,3m2 can goc dong nam
+P507 CT6A chenh 40tr goc 21tr b.66,3ao ten m2
+ P2301 CT6B dt:62,6m2.ban công hướng TB.Thiết kế 1p khách,2p ngủ,1 bếp+ăn, 2wc.Giá gốc 19,5tr, chênh 160tr bao tên
+ P2311 CT6C dt:94,6m2 ban công hướng DN. Thiết kế 1p khách, 3p ngủ, 1 bếp+ăn, 2p wc.Chênh 45tr, giá gốc 20,5tr
+P2303 tt thương mại 60m2 giá 26tr
+ P804 CT3 dt 101,7m2, giá bán 23,8tr căn góc quay ra duong 42m
+Kiot 33 CT4 Chenh 120tr goc 45tr dien tich 41,6m2
CT4: 37 tầng
+ P2212 CT4A dt:67,8m2 ban công hướng DN. Thiết kế 2p ngủ, 2p wc, 1p khách, 1 bếp+ăn. Giá bán 24,9tr, giá gốc 14,79tr..
+ P2305 ,CT4A dt:53,4m2 ban công hướng TB. Thiết kế 1p khách, 1p ngủ, 1p wc, 1 bếp+ăn.Giá bán 22.2tr, giá gốc 11,7tr.
+ P310 CT4a dt:52,3m2 ban công hướng DN. Thiết kế 1p khách, 1p ngủ, 1 bếp+ăn, 1p wc.Giá bán 22.2tr, giá gốc 12,5tr
+P1911 CT4B 69,5m2 dong nam gia 23,6tr
+P1503 CT4B 69,5m2 gia 22,6tr
CT5: 33 tầng
+P1121 giá 21,9tr 77m2 2ngu 2vesinh
+P421 dt80m2 ban cong dong nam .Thiet ke 2ngu 2ve sinh gia 21,6tr
+ P1120dt86m2 ban công hướng DN.Thiết kế 1p khách, 2p ngủ, 1p bếp+ăn, 2p wc.Giá bán 20,6 tr. Goc16,7tr
Chị Hường: 0934.465.358 // Anh Công: 0936.208.185
Xa la ha dong, Xa la phuc ha Xa la ha dong, Xa la phuc ha , Xa la ct4, Xa la ct4, Xa la ct4a bán xa la hà đông, Chung cu xa la, chung cư xa la hà đông