Ha thanh dai thinh chinh chu can ban gap*chinh chu can ban gap lk 02 ha thanh dai thinh*

Chính chủ Cần bán liền kề Hà Thành Đại Thịnh :

Lk2 ô 09, diện tích: 83m2
Giá gốc: 9tr/m2
Chênh : 380(bao vào tên)

Liên hệ Thoa: 0988.564.952

Lien ke ha thanh dai thinh,lien ke ha thanh dai thinh,can ban lien ke ha thanh dai thinh,lien ke 02 ha thanh dai thinh,lien ke ha thanh dai thinh,lien ke ha thanh dai thinh lk02 o 9,lien ke ha thanh dai thinh lk02 o 9,lien ke hanh thanh dai thinh hang chinh chủ,hang chinh chu Lien ke ha thanh dai thinh,lien ke ha thanh dai thinh,can ban lien ke ha thanh dai thinh,lien ke 02 ha thanh dai thinh Lien ke ha thanh dai thinh,lien ke ha thanh dai thinh,can ban lien ke ha thanh dai thinh,lien ke 02 ha thanh dai thinh Lien ke ha thanh dai thinh,lien ke ha thanh dai thinh,can ban lien ke ha thanh dai thinh,lien ke 02 ha thanh dai thinh
Ha thanh dai thinh,lien ke ha thanh dai thinh bo quoc phong,du an thuoc bo quoc phong,du an ha thanh dai thinh,ha thanh dai thinh me linh,du an thuoc me linh,ha thanh dai thinh,du an ha thnh adai thinh,lien ke ha thanh dai thinh,du an ha thanh dai thinh,du an cua bo quoc phong,ha thanh dai thinh,lien ke ha thanh dai thinh bo quoc