Lien ke xuan hoa*phan phoi doc quyen xuan hoa*phan phoi doc quyen lien ke xuan hoa* can ban gap lien ke xuan hoa*lien ke xuan hoa gia cuc re*lien ke xuan hoa can ban gap*

Hiện đang bán một số ô đất liền kề xuân hòa như sau:
- LK01 – từ ô số 15 tới ô số 21, diên tích 100m2,đường 17m, căn thường, hướng Đông,Giá từ 5,8 – 6,3 triệu /m2
- LK5.1- từ ô số 3 tới ô số 9 , diện tích 100m2,đường 17m,căn thường hướng Đông, Giá từ 5,8 – 6,3 triệu /m2
- LK20 – từ ô số 5 tới ô số 7, diện tích 100m2,đường 24m,căn thường hướng Đông Bắc , Giá từ 5,8 – 6,3 triệu /m2

Tiến độ đóng tiền :

-Đợt 1 đóng 50% giá gốc ngay sau khi kí hợp đồng
-Đợt 2 đóng 30% sau 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
-Đợt 3 đóng 20 % sau 180 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

Liên hệ

Thoa: 0988564952

Du an xuan hoa,bt xuan hoa,lk xuan hoa,du an xuan hoa,lk xuan hoa,du an xuan hoa,can ban lk xuan hoa,lk xuan hoa,xuan hoa phuc yen,Xuan hoa,biet thu xuan hoa,can ban biet thu xuan hoa,biet thu xuan hoa giá re, biet thu xuan hoa gia cuc re, biet thu xuan hoa giá thap nhat, giá thap nhat biet thu xuan hoa Xuan hoa,biet thu xuan hoa,can ban biet thu xuan hoa,biet thu xuan hoa giá re Xuan hoa,biet thu xuan hoa,can ban biet thu xuan hoa,biet thu xuan hoa giá re Xuan hoa,biet thu xuan hoa,can ban biet thu xuan hoa,biet thu xuan hoa giá re Xuan hoa,biet thu xuan hoa,can ban biet thu xuan hoa,biet thu xuan hoa giá re,lien ke xuan hoa,biet thu xuan hoa,du an xuan hoa,xuan hoa phuc yen,vinh phuc,dua an xuan hoa vinh phuc,du an xuan hoa,dat du an vinh phuc,biet thu xuan hoa phuc yen vinh phuc,biet thu xuan hoa vinh phuc,du an xuan hoa,biet thu xuan hoa,du an xuan hoa, biet u xuan hoa vinh phuc,biet thu xuan hoa phuc yen,du an xuan hoa vinh phuc,biet thu xuan hoa,du an xuan hoa,biet thu xuan hoa,xuan hoa phuc yen vinh phuc,biet thu xuan hoa phuc yen