Cc 16 b nguyen thai hoc chinh chu can ban*cc 16 b nguyen thai hoc cc can ban gap*cc 16 b nguyen thai hoc

----------------
Hiện nay, tôi đang cần ban gap 1 số căn thuộc dự án chung cư 16B Nguyễn Thái Học, Hà Nội.

+T17-7, S=117m , Giá gốc: 12tr/m, Đóng 80%

+ T13-C8,căn góc, S= 85.5m, Giá gốc: 9.9tr/m, Đóng 95%

Ai có nhu cầu xin liên hệ trực tiếp với:


Thoa: 0988564952

Chung cư 16b Nguyễn Thái Học Hà Đông/S=85.5-93m2, 16b Nguyễn Thái Học, 16b Nguyễn Thái Học Hà Đông, chung cư 16b Nguyễn Thái Học, căn hộ 16b Nguyễn Thái Học, Cccc 16b Nguyễn Thái Học,16b nguyen thai hoc,16b nguyen thai hoc,cc 16b nguyen thai hoc,cc nguyen thai hoc,16b nguyen thia hoc , ,16b nguyen thia hoc,16b nguyen thia hoc, 16b nguyen thai hoc,16 b nguyen thai hoc,du an cc 16b ngyen thai hoc,cc 16b nguyen thai hoc,du an 16b nguyen thai hoc,cc 16b nguyen thai hoc,cc 16b nguyen thai hoc,cc 16b nguyen thai hoc,du an 16b nguyen thai hoc,cc 16b nguyen thai hoc,16b nguyen thia hoc,16b nguyen thia hoc,16b nguyen thia hoc,16b nguyen tthia hoc,16b nguyen thia hoc,16b nguyen thia hoc,16b nguyen thia hoc,16b nguyen thia hoc,16b nguyen thia hoc,16b nguyen thai ,16b nguyen thia hoc,cc 16b nguyen thai hoc,cc 16b nguyen thai hoc,cc 16b nguyen thai hoc,cc 16b nguyen thai hoc ,16b nguyen thai hoc 16b,du an 16b nguyen thai hoc,chung cu 16b nguyen thai hoc,du an 16b nguyen thai hoc,du an 16b nguyen thai hoc,chung cu 16b nguyen thai hoc,chung cu 16b nguyen thai hoc,chung cu 16b nguyen thai hoc,du an 16b nguyen thai hoc,chung cu 16b nguyen thai hoc,du an 16b nguyen thai hoc,chung cu 16b nguyen thai hoc,chung cu 16b nguyen thai hoc,du an 16b nguyen thai hoc,16b nguyen thai hoc,du an chung cu 16b nguyen thia hoc,du an 16b nguyen thai hoc,chung cu 16b nguyen thai hoc,chung cu 16b nguyen thai hoc